POZNAJ NAS AKTUALNOŚCI BAZA WIEDZY CSR HISTORIE SUKCESU KONTAKT

Konkurs „FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE” pomorskiego sektora MSP

Zapraszamy Państwa do zaprezentowania działań firmy – dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanych w obszarze „Zaangażowanie społeczne”.

 

obrazek

W ramach konkursu, organizatorzy poszukują dobrych praktyk CSR pomorskich przedsiębiorstw, realizowanych w obszarze zaangażowania społecznego. W szczególności, poszukiwane są przykłady działań realizowane w ramach współpracy międzysektorowej tzn. z uwzględnieniem zaangażowania przedstawicieli innych sektorów (organizacji pozarządowych, samorządu, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu). Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa.

Zwycięzca Konkursu (pierwsze miejsce) otrzyma kompleksową kampanię promocyjną w Radio Gdańsk.  

 

Firmy, które zgłoszą najciekawsze praktyki zostaną nagrodzone podczas spotkania biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych pn. Forum Inicjowania Rozwoju, która odbędzie się 11.06.2014r. w Gdańsku.

 

Na wydarzenie to zostaną zaproszeni, poza laureatami, przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych z terenu woj. pomorskiego.

 

 

Zgłoszenia można przesyłać do 4 czerwca 2014 r.!

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: http://forumrozwoju.org.pl/portfolio-view/konkurs-fir-2014/

 

 


 

Patroni medialni