POZNAJ NAS AKTUALNOŚCI BAZA WIEDZY CSR HISTORIE SUKCESU KONTAKT

Rusza Fundusz Inicjowania Rozwoju w województwie pomorskim

 

obrazek

 

 

 

Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razem Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR.


Celem Funduszu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej.


Dzięki zaangażowaniu największych pomorskich firm, w tym Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu, ENERGA SA i POLPHARMA S.A., będzie można pozyskać fundusze, które przysłużą się realizacji nowatorskich i potrzebnych przedsięwzięć międzysektorowych służących rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiających jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.


To pierwsza inicjatywa na taką skalę realizowana w tak szerokim i międzysektorowym partnerstwie biznesu, NGO oraz instytucji publicznych.

Maksymalna wysokość grantu to aż 25.000 PLN. Pula Konkursu to 140.000 PLN.


O Granty FIR będą mogły ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa może być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

 
Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

  1. sport, turystyka, rekreacja i promocja zdrowego trybu życia
  2. zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska
  3. kultura, tożsamość regionalna, ochrona dziedzictwa narodowego
  4. sprawy społeczne i wyrównywanie szans
  5. edukacja, nauka i przedsiębiorczość
  6. ochrona i profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo

Tym, co jest poszukiwane w prezentowanych projektach, to partnerskie podejście do ich realizacji, gdzie swój potencjał wniosą w wymiarze praktycznym zarówno podmioty pozarządowe, biznes, jak i instytucje publiczne.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie grudnia tego roku. Projekty, które otrzymają granty FIR będą mogły być realizowane od początku stycznia 2015r. do końca listopada 2015r.

 

Projekty można składać w Generatorze Wniosków on-line w terminie 1-21.11.2014r. Generator znajduje się na stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy). W tym samym miejscu dostępny jest Regulamin Konkursu oraz Karty Oceny.


Więcej informacji: Operator Funduszu – Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”,  biuro@upfoundation.pl, tel.: 500-718-798) oraz mbrandt@fundacjagdanska.pl (694-464-007).Patroni medialni