POZNAJ NAS AKTUALNOŚCI BAZA WIEDZY CSR HISTORIE SUKCESU KONTAKT

BAZA WIEDZY CSR

Pierwszy kodeks CSR dla przemysłu poligraficznego w Europie!

Stowarzyszenie Graphic Association Denmark i związek zawodowy HK/Privat wspólnie opracowały Kodeks CSR, który ma określić ramy społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw poligraficznych zarówno w Danii, jak i za granicą.
Kodeks bazuje na inicjatywie ONZ Global Compact i jest skierowany do międzynarodowej branży poligraficznej, dotyczy praw człowieka, warunków pracy, klimatu oraz środowiska.

więcej  

Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce

Jak skutecznie prowadzić dialog z interesariuszami? Jakich błędów unikać oraz jak pokonywać bariery komunikacyjne? Na te pytania odpowiada publikacja przygotowana przez PKPP Lewiatan oraz firmę doradczą Deloitte.

więcej  

Prezentacje z polsko-szwedzkiego seminarium

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z polsko-szwedzkiego seminarium dla mikro, małych i średnich firm, które odbyło się w Gdańsku 10. grudnia 2012 r.

więcej  

Prezentacje z VII Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z VII Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości, które odbyło się 10. maja 2012 r.

więcej  

Metodologia i wyniki badania RespEn

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania przeprowadzonego w ramach projektu RespEn oraz z metodologią jego realizacji.

więcej  

Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR

Zapraszamy do zapoznania sie z publikacją podsumowującą badania przeprowadzone w ramach projektu RespEn. Publikacja zawiera: wyniki badania zrealizowanego w województwie pomorskim i regionie Kalmar; komentarze ekspertów; analizy rozwoju i stanu obecnego CSR w Polsce i w Szwecji; rekomendacje dotyczące rozwoju CSR w sektorze MSP oraz przykłady dobrych praktyk małych i średnich firm.

więcej  

Badanie - innowacje i CSR w mśp

Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 procent badanych przedsiębiorstw nie posiada strategii rozwoju - wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

więcej  

Zrównoważone innowacje w sektorze MSP

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowujący europejski projekt SPIN (Sustainable Production through Innovation in Small and Medium sized Enterprises), który przedstawia propozycje instrumentów wspierania zrównoważonej i innowacyjnej produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach w rejonie Morza Bałtyckiego.

więcej  

Różnorodność w pracy. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw

Polecamy publikację Komisji Europejskiej zawierającą praktyczne wskazówki w jaki sposób przedsiębiorcy z sektora MSP mogą zarządzać kadrami zgodnie z zasadą różnorodności i jakie mogą osiągnąć z tego korzyści.

więcej  

Publikacja PARP - Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MSP

Polecamy wydaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości publikację, poruszającą temat ekoinnowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej  

Raport: MSP obierają kierunek na zrównoważony rozwój

Czołowe stowarzyszenia księgowych z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii stworzyły raport przedstawiający przykłady 9 małych i średnich firm, które generują zyski opierając swoją działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju.

 

więcej  

Poradnik on-line "The ABC of CSR"

Organizacja BRASS (Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society) z Wielkiej Brytanii zajmująca się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju stworzyła wspólnie ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Księgowych (ACCA) poradnik CSR dla małych i średnich firm.

więcej  

Przewodnik – wdrażanie społecznej odpowiedzialności w MŚP

Celem przewodnika jest dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu, tego z jakich elementów się składa, jakie przynosi korzyści i w jaki sposób jej zasady można zaimplementować we własnej organizacji.

więcej  

CSR w MSP - Marta Krawcewicz

Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw. Bariery, możliwości, wyzwania.

więcej  

Prezentacje konferencyjne

Zachęcamy do pobrania prezentacji z konferencji „Czy Dobry biznes się opłaca – moja odpowiedzialna firma”, która zapoczątkowała projekt RespEn.

więcej  

Co to jest odpowiedzialny biznes?

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

więcej  

Przewodnik CSR do samooceny dla firm

Celem podręcznika, jest dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do wdrożenia strategii CSR we własnej firmie. Publikacja zawiera formularz samooceny realizacji CSR zarówno w przedsiębiorstwach mikro, małych, jak również średnich i dużych.

więcej  

Patroni medialni